Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011

Νέα Υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση δασικών χαρτών

Οι υπεύθυνοι της ομάδας των μελετών των δασικών χαρτών, ευχαριστούν τους συνεργάτες μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης των νέων προτάσεων. 
Οι προτάσεις αφορούν την προκήρυξη  του έργου για την  κατάρτιση δασικού χάρτη σε 79 προ-Καποδιστριακούς δήμους και κοινότητες της Ελλάδας, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας κτηματογράφησης και τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου.

Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2011

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ-
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ


ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ:
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., Λεωφ. Μεσογείων 288, Χολαργός ΤΚ 155 62, Ελλάδα, τηλ: + 30 210 6505 769, Φαξ: + 30 210 6560 517,  e-mail:  procurement@ktimatologio.gr, Διεύθυνση Internet (URL):  www.ktimatologio.gr, Σημείο Επαφής: Τμήμα Προδιαγραφών και Διαγωνισμών Έργων, Διεύθυνση Έργων, Υπόψη:  κας Κολιού.
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
II.1) Ο τίτλος του διαγωνισμού είναι "ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΕ 79 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ" (Κωδικός: FOREST_MAP_Δ5)
Σύντομη περιγραφή: Αντικείμενο του έργου είναι η κατάρτιση δασικού χάρτη σε 79 προ-Καποδιστριακούς δήμους και κοινότητες της Ελλάδας, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Για τον σκοπό αυτό, η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάθεση οκτώ (8) συμβάσεων (Δ5-01, Δ5-02, Δ5-03, Δ5-04, Δ5-05, Δ5-06, Δ5-07, Δ5-08) κάθε μία από τις οποίες αφορά στις περιοχές που αναφέρονται στον τίτλο της αντίστοιχης σύμβασης.
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Είδος Διαδικασίας: Ανοιχτή  
Προκήρυξη της ΕΕ στην οποία αναφέρεται η παρούσα δημοσίευση: 2011/S144-239443 της 29/07/2011
Ημερομηνία αποστολής της αρχικής προκήρυξης: 27/07/2011
Έχει υπάρξει διόρθωση της αρχικής προκήρυξης με την με αριθμό 2011/S 186-303380 δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.K. στις 28-9-2011.
ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ημερομηνίες προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη:
1. Νέα Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών έως 21/11/2011
2. Νέα Προθεσμία παραλαβής προσφορών είναι η 29/11/2011 και ώρα 13:00, κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού.  
Οι  προθεσμίες του Τεύχους Προκήρυξης που σχετίζονται με την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών μεταβάλλονται ανάλογα με την νέα ημερομηνία παραλαβής προσφορών. Διάρκεια ισχύος εγγυητικών επιστολών τουλάχιστον έως 29 Δεκεμβρίου 2012.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε.  στις 14/10/2011.


Χολαργός – 14/10/2011

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Καθ.  Α. Αρβανίτης

Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2011

Τελικές Συναντήσεις Στελεχών -Ολοκλήρωση διαδικασιών


Πραγματοποιήθηκαν οι δύο μεγάλες  συναντήσεις στελεχών  μέσα στον Αύγουστο με μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων.  Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την οριστική  κατάρτιση της πρότασης από τα κεντρικά στελέχη.
 Οι υπεύθυνοι της πρότασης θεωρούν υποχρέωσή τους να ευχαριστήσουν όλους τους συνεργάτες για την σημαντική συμβολή τους στην πρόταση.   

Δευτέρα 1 Αυγούστου 2011

11η Συνάντηση Στελεχών στο ξενοδοχείο Du Lac τις 2 /8/2011

Ενημερώνουμε τα στελέχη ότι την Τρίτη 2 Αυγούστου 2011 και ώρα 7.00 μμ
θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των στελεχών στο ξενοδοχείο Du Lac με θέμα την εντατικοποίηση των εργασιών μετά την προκήρυξη της σχετικής πρόσκλησης.

Τετάρτη 20 Ιουλίου 2011

10 Συνάντηση Στελεχών

Πραγματοποιήθηκε η 10η  Συνάντηση των Στελεχών τις 19/7/2010 στα Ιωάννινα,  με κύριο θέμα τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τις Δασικές Μελέτες.Το προηγούμενο διάστημα έγιναν αρκετές επαφές μεταξύ των στελεχών Ιωαννίνων - Θεσσαλονίκης και ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο των εργασιών.
Τα στελέχη ενημερώθηκαν για την πορεία της κατηγοριοποίησης των στοιχείων και την  ικανοποιητική πορεία της κατάρτισης της πρότασης και τέλος ανανεώθηκαν τα πακέτα εργασίας και τονίσθηκε η επιτάχυνση των διαδικασιών . 

Πέμπτη 7 Απριλίου 2011

Πραγματοποιήθηκε η 5η Συνάντηση Κεντρικών Στελεχών

Πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη Σύσκεψη Εργασίας με κύριο θέμα την εξεύρεση προβλημάτων -λύσεων και προτάσεων για το συγκεκριμένο στάδιο της προτεινόμενης μελέτης.
Παραδόθηκε από τα 11 στελέχη το 80% των προγραμματισμένων εργασιών και δόθηκε παράταση για τα στελέχη που απουσίαζαν μέχρι την Τρίτη 12/04/2011.
Αναλύθηκαν δε οι πρόσφατες αναρτήσεις δασικών χαρτών της Αττικής και βγήκαν κρίσιμα συμπεράσματα...

Τρίτη 5 Απριλίου 2011

ΝΕΟ! 8η Συνάντηση (5η κεντρικών Στελεχών)


Σας ενημερώνω ότι η προγραμματισμένη συνάντηση αναβάλλεται για την Τετάρτη 6/04/2011 και ώρα 19.00 στα γραφεία της Εταιρίας.
Ιορδάνης Χατζημελετίου

Δευτέρα 4 Απριλίου 2011

8η Συνάντηση (5η κεντρικών Στελεχών)

Σας ενημερώνω ότι η προγραμματισμένη συνάντηση θα λάβει χώρα αύριο Τρίτη 5/04/2011 και ώρα 19.00 στα γραφεία της Εταιρίας.
Ιορδάνης Χατζημελετίου

Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011

Νέα Συνάντηση Κεντρικών Στελεχών (5η)

Αγαπητοί συνεργάτες,
η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αρχές της άλλης εβδομάδας , πιθανόν Τρίτη 5/04/2011 και ώρα 7.00.
Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την βάση Access που σας έχει αποσταλεί αντί του αρχείου Εxcel.
Παρακαλούμε για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος.

Παρασκευή 25 Μαρτίου 2011

7η Συνάντηση Ομάδας Μελέτης (4η Κεντρικών Στελεχών)

Πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση των κεντρικών στελεχών την Πέμπτη 24-3-2011 και ώρα 7.00 στα γραφεία της Οικοδασικής Ο.Ε. .
Συλλέχθηκε το υλικό και κατανεμήθηκαν οι νέες εργασίες. Βασικός στόχος η ρεαλιστική απεικόνιση του έργου για την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Όπως αναφέρθηκε από τον κ. Χατζημελετίου :" Ο τόπος μας δικαιούται ΕΝΑ ΣΟΒΑΡΟ ΣΧΕΔΙΟ διότι πολλοί από εμάς ζούμε και δραστηριοποιούμαστε σε αυτόν τον τόπο και θα πρέπει να είμαστε σοβαροί στην αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων της κατάρτισης του σχεδίου και μετέπειτα στην κατάρτιση της μελέτης".
Επισημαίνουμε στα στελέχη :
  • να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα ,
  • θα παραλάβουν τις ειδικές φόρμες έως την Τρίτη 29-3-2011
  • και θα ειδοποιηθούν για την νέα συνάντηση.

Κυριακή 20 Μαρτίου 2011

Συνάντηση στελεχών ΟΙΚΟΔΑΣΙΚΗ Ο.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΑΣΗ Ο.Ε.


Πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ των στελεχών των δύο εταιριών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΑΣΗ Ο.Ε. – ΟΙΚΟΔΑΣΙΚΗ Ο.Ε. που παρουσιάζουν κοινό ενδιαφέρον στην πρόταση για την Κατάρτιση Δασικών Χαρτών στο Νομό Ιωαννίνων στα πλαίσια του "Διαγωνισμού Μελετών Κατάρτισης Δασικού Χάρτη σε Πυρόπληκτες και Προστατευόμενες Περιοχές της Χώρας"
Στόχος της νέας αυτής συνάντησης των στελεχών ήταν η καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου για την υποβολή μίας σοβαρής και ολοκληρωμένης πρότασης, η συνεργασία των στελεχών και η κατανομή εργασιών.
Στην φωτογραφία ο εκπρόσωπος της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΑΣΗ Ο.Ε. κ. Δ.Τσομπανίκος με τον εκπρόσωπο της ΟΙΚΟΔΑΣΙΚΗ Ο.Ε.

Παρασκευή 18 Μαρτίου 2011

Προγραμματισμένη συνάντηση

Σήμερα στις 18.00 θα πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη συνάντηση της ομάδας μελέτης του έργου στα γραφεία της Οικοδασικής Ο.Ε. στην οδό Καλούδη 5.
τηλέφωνο επικοινωνίας 6932384071

Ιορδάνης Χατζημελετίου

Πέμπτη 17 Μαρτίου 2011

6η Συνάντηση Ομάδας Μελέτης (3η Κεντρικών Στελεχών)

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 18/3/2011 και ώρα 18.00 θα πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη σύσκεψη στα γραφεία της "Οικοδασικής Ο.Ε." στην οδό Καλούδη/Ιωάννινα.

Θέματα:
  • Συγκέντρωση Υλικού που είχε προαποφασισθεί.
  • Ενημέρωση για τις εξελίξεις του Project
  • Συζήτηση βάση προμελέτης για τις πρακτικές κατάρτισης της πρότασης
  • Συζήτηση/ανάθεση νέων εργασιών
Ιορδάνης Χατζημελετίου

Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011

4η Συνάντηση Στελεχών Ομάδας Μελέτης (2η κεντρικών στελεχών )

Πραγματοποιήθηκε τις 9/3/2010 στο Ξενοδοχείο DU LAC, η προγραμματισμένη Συνάντηση εργασίας των Δασολόγων Μελετητών που απαρτίζουν την κεντρική ομάδα μελέτης του project και η κατά σειρά συνάντηση στελεχών για την αρτιότερη οργάνωσή της.

Στόχος της συνάντησης ήταν η συγκέντρωση των στοιχείων που αποφασίσθηκαν στην πρώτη σύσκεψη και η ανάλυση της προμελέτης που καταρτίστηκε από την ομάδα διαχείρισης ,μετά της προτάσεις και επισημάνσεις της πρώτης συγκέντρωσης.
Όπως ανέφερε ο υπεύθυνος του project κ.Ιορδάνης Χατζημελετίου η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί και η χωροθέτηση των μελών της ομάδας είναι απαραίτητο να προσυμφωνηθεί για την μεγαλύτερη επιτυχία του έργου.
Συζητήθηκαν και αναλύθηκαν σειρά τεχνικών θεμάτων (μεθοδολογικές λεπτομέρειες κατάρτισης ορθοφωτοχαρτών, συστηματική διαίρεση Νομού κ.α.) όπως και διαχειριστικά ζητήματα με την ανάλυση των οργανογραμμάτων , της διαχείρισης των ανθρώπινων και άλλων πόρων, των μονάδων μέτρησης απόδοσης κλπ.
Τέλος σε ένα πολύ καλό κλίμα συζήτησης διαμορφώθηκε το πλάνο κατανομής των επόμενων εργασιών και προκαθορίστηκε η επόμενη σύσκεψη εργασίας για την Παρασκευή 18/3/2011 και ώρα που θα αποσταλεί στους ενδιαφερομένους.
Ο κ. Χατζημελετίου εξέφρασε την ευχαρίστησή του για τον επαγγελματισμό των συναδέλφων του που απαρτίζουν την ομάδα και θεώρησε ότι η κίνηση αυτή, πρωτόγνωρη για την Ήπειρο θα φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Τετάρτη 9 Μαρτίου 2011

Προγραμματισμένη ενημερωτική συνάντηση

Σήμερα στις 19.00 θα πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη ενημερωτική συνάντηση της ομάδας μελέτης του έργου στο κεντρικό κτήριο του ξενοδοχείου DU LAC.

Ιορδάνης Χατζημελετίου

Παρασκευή 4 Μαρτίου 2011

Συγκέντρωση Ομάδας Μελέτης

Σας ενημερώνω ότι την Τετάρτη 9 Μαρτίου και ώρα 19.00- 22.00
θα πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη ενημερωτική συνάντηση της ομάδας μελέτης του έργου με στόχο την αρτιότερη κατάρτιση της πρότασης όσον αφορά την υποβολή της στο σχετικό πρόγραμμα.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο DU LAC.
Περισσότερες πληροφορίες:
κα Μανιώτου τηλ.2651035203 e-mail: maniotuz@gmail.com

Ιορδάνης Χατζημελετίου

Ομάδα Μελέτης Δασικών Χαρτών Νομού Ιωαννίνων

Ημερολόγιο Ομάδας Μελέτης για την Κατάρτιση Δασικών Χαρτών στο Νομό Ιωαννίνων στα πλαίσια του "Διαγωνισμού Μελετών Κατάρτισης Δασικού Χάρτη σε Πυρόπληκτες και Προστατευόμενες Περιοχές της Χώρας"