Τετάρτη 20 Ιουλίου 2011

10 Συνάντηση Στελεχών

Πραγματοποιήθηκε η 10η  Συνάντηση των Στελεχών τις 19/7/2010 στα Ιωάννινα,  με κύριο θέμα τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τις Δασικές Μελέτες.Το προηγούμενο διάστημα έγιναν αρκετές επαφές μεταξύ των στελεχών Ιωαννίνων - Θεσσαλονίκης και ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο των εργασιών.
Τα στελέχη ενημερώθηκαν για την πορεία της κατηγοριοποίησης των στοιχείων και την  ικανοποιητική πορεία της κατάρτισης της πρότασης και τέλος ανανεώθηκαν τα πακέτα εργασίας και τονίσθηκε η επιτάχυνση των διαδικασιών .